Certifierat ledningssystem

Vi är stolta och glada över att kunna berätta att vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Kvalitetsledning enligt ISO 9001 säkerställer att vår verksamhet bedrivs på ett strukturerat sätt och att vi jobbar med ständiga förbättringar av våra processer och rutiner. Med ISO 14001 som grund för vår miljöledning belyser vi miljöpåverkan såväl inom företaget som i våra kundprojekten.

En säker och sund arbetsmiljö för anställda, kunder, leverantörer och andra som berörs av vår verksamhet är av absolut största vikt för oss. Vi jobbar systematiskt med ständiga förbättringar för att säkerställa att vi har en säker och hälsosam arbetsmiljö därför har vi även certifierat vår arbetsmiljöledning i enlighet med ISO 45001.

”Vi ser att dessa certifikat är vårt kvitto internt och en garanti för våra kunder och leverantörer att vi jobbar på ett hållbart och strukturerat sätt när det gäller kvalité, miljö och arbetsmiljö” säger Lars Nordekvist, VD på ELE Engineering.

ELE Engineering är ett nytänkande ingenjörsföretag som levererar värdeskapande konsulttjänster och heltäckande lösningar till företag och offentliga aktörer. Vi utför allt från uppdrag på några timmar till helhetsåtaganden.

På ELE Engineering arbetar vi tillsammans med våra kunder för att leverera den ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningen för ökad konkurrenskraft, kundvärde och lönsamhet. Vi tar ansvar och hjälper till med allt från idé till komplett leverans, installation och igångkörning! Med ELEs samlade kompetens gör vi det enkelt för våra kunder.  

Redo för nya utmaningar?

ELE är företaget med de stora möjligheterna! Våra medarbetare har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och vi uppmuntrar alla att vara med och påverka det öppna företagsklimatet. 

Redo för nästa steg i karriären? Läs mer och se vilka lediga tjänster vi har just nu.

Examensarbeten och
Lia-praktik

Gör ditt examensarbete eller LIA-praktik hos oss! Hittar du inget som passar eller har du en egen idé?  Tveka inte att kontakta oss med din idé.