Hållbarhet

Hållbar utveckling

Vi på ELE Engineering är fast beslutna att främja FN:s mål för en hållbar utveckling nära vår verksamhet och i vårt samhälles övergång till koldioxidneutralitet. Vårt företag som ägs av Solwers koncernen har varit en del av FN:s Global Compact-initiativ sedan 2021.

Passion

Kontinuerlig utveckling kräver passion och starkt engagemang. Passion driver oss framåt.

Öppenhet

Vi är öppna och transparenta. Alltid nyfikna och öppna för nya idéer.

Mångfald

Vi vågar vara annorlunda, som företag och individer. Tillsammans är vi mer.

Miljö & klimat

Vi har möjligheter att påverka vår verksamhet, våra uppdrag och våra kunders verksamhet. Tillsammans med våra kunder, bidrar vi till hållbara lösningar för att minska deras klimatavtryck.

I hållbarhetsskiftet inom våra affärs- och teknikområden använder vi vår expertis för att hjälpa kunderna att uppnå sina egna mål för miljön och stärka den cirkulära ekonomin. 

Våra experttjänster omfattar hållbara lösningar inom lägre koldioxidutsläpp, cirkulär ekonomi, förbättring av den biologiska mångfalden och anpassning till klimatförändringar. Miljöexpertis tillämpas i olika skeden av planläggnings-, infrastruktur- och byggprojekt, till exempel genom att utforma naturliga grönområden, återvinna byggnadsmaterial och optimera energiförbrukning och miljöpåverkan under en byggnads livscykel.

År 2022 tilldelades objekt som våra kunder utformat flera miljöcertifieringar, bland annat Svanen-märkningen och RTS-miljöklassificeringen. 

Nytänkande ingenjörskraft

Socialt ansvar

Att ta hand om vår personal är en viktig del av vårt sociala ansvar. Våra värderingar och etiska riktlinjer utgör grunden för en sund och stödjande verksamhetskultur. Varje anställd har ett ansvar att bidra till arbetsgemenskapens atmosfär och kollegornas välbefinnande, och goda arbetsmiljökunskaper är en viktig del av dagens yrkeskompetens. 

Vi på ELE Engineering värdesätter mångfald och erbjuder lika möjligheter oavsett kön, etniskt ursprung, religion, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning. Vi på ELE tillsammans med de övriga Solwers-företagen  främjar välbefinnande i arbetet och värnar våra traditioner och kultur.  

En puls-undersökning som mäter personalens tillfredsställelse genomförs minst en gång om året. Personalens välbefinnande och trivsel är centrala frågor på ELE Engineering. 

ELE Engineering förbättrar er konkurrenskraft genom industriell automation och digitalisering

Våra certifikat

ELE Engineering har ett miljöledningssystem enligt ISO14001 som ger ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att minska miljöpåverkan och ett stöd för verksamhetsutveckling.

ELE Engineering har även blivit bedömda av EcoVadis och där tilldelats nivån Guld vilket motsvarar topp 5% av jämförbara företag globalt.

Bli en av oss!

ELE är företaget med de stora möjligheterna! Vi har en platt organisation med högt i tak och korta beslutsvägar. Våra medarbetare har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och vi uppmuntrar alla att vara med och påverka det öppna företagsklimatet.

Är du ute efter nya utmaningar? Mer information samt alla våra lediga tjänster hittar du här.