Teknikområden

Maskinkonstruktion

Vi på ELE Engineering erbjuder tekniska konsulttjänster där vi hjälper er med att utveckla era produkter, er produktion och era processer.

Vi tar ansvar för helheten, från idé och koncept till nyckelfärdig lösning, i den omfattning ni har behov av. 

Inom alla våra affärsområden kan vi utföra konstruktionslösningar som uppfyller gällande standards- och lagkrav. Vi har erfarenhet från ett flertal av marknadens ledande 3D-CAD system och kan även erbjuda 3D-printade prototyper.

Vi utvecklar er produktion, era produkter och era processer!

Anläggningskonstruktion

ELE Engineering erbjuder konsulttjänster inom projektledning, beräkning, detalj- och anläggningskonstruktion (primary engineering, secondary engineering) eller dokumentation av hela eller delar av ett projekt.

Inom anläggningskonstruktion har vi erfarenhet inom alltifrån rörkonstruktioner till elkraftanläggningar. Vi kan även genomföra relevanta beräkningar och skapa rapporter för uppfyllnad av standard- och lagkrav på dessa anläggningar.

Nytänkande ingenjörskraft

Elkonstruktion

ELE erbjuder en komplett uppsättning av tjänster, där vi hjälper våra kunder att utveckla och konstruera system för elektrisk kraftöverföring och produktion.

Vi har kompetenser inom elkonstruktion som kan hjälpa er med anläggningar mellan 10kV – 400kV, systemkonstruktion till detaljkonstruktion (låg-, mellan- och högspänningsställverk och kontrollanläggningar), där vi främst arbetar med verktygen Elmaster och E3. Våra kompetenser kan arbeta fram enlinjescheman, reläblockscheman, kabeltabeller samt produktionsunderlag.

 

Transmission och distribution

På ELE vet vi vikten av driftsäker och tillgänglig elkraft där vi har bred kompetens inom allt från låg- och mellanspänningsställverk till kompletta transformatorstationer. Våra ingenjörer har erfarenhet från såväl stamnät som regionnät till lokalnät. 

ELE hjälper er med heltäckande kompetens alltifrån primary engineering och secondary engineering till projektledning och helhetsåtaganden. Vi kan erbjuda resursförstärkning på plats hos er till åtaganden från något av våra kontor. 

Automation

ELE:s kompetens inom områdena automationssystem och elkonstruktion, innefattar allt från PLC-system till expertkompetens inom 800xA. Vi hjälper er med processanpassningar vid nybyggnad, kompletteringar och revideringar, styrsystemsbyten samt större projekt. 

Processautomation innebär en hög produktivitet, ett säkert arbetsklimat och genomgående bättre kvalitet.

Vi hjälper er att utveckla och förbättra er konkurrenskraft genom industriell automation och digitalisering. Kontakta oss för mer information. 

ELE Engineering förbättrar er konkurrenskraft genom industriell automation och digitalisering

El- och teleprojektering

Vi på ELE har gedigen kunskap och erfarenhet av el- och teleprojektering. Vår styrka är att många av våra elprojektörer har kunskap inom elinstallation med bakgrund som installatörer. Vi kan hjälpa er med elprojektering  inom olika projekt som bostäder, sjukhus, skolor, affärer, industrier och parkeringshus.    

Vår expertis sträcker sig igenom många områden allt ifrån fastighetsel till elkraft, säkerhetssystem, data, elbilsladdning… 

System som vi arbetar med är:

  • Revit 
  • BIM 
  • MagiCad 
  • Autocad 
  • Bluebeam  

Behöver du hjälp med el- och teleprojektering – Kontakta oss i Västerås, Borlänge eller Sundsvall!   

Larm och säkerhet

Säkerhetssystem

ELE hjälper er med olika typer av säkerhetssystem såsom passersystem, kameraövervakning, inbrotts- och brandlarm vid projektering av byggprojekt.

Säkerhet är vår prioritet. Med våra ingenjörer kan ni känna er trygga att ni får den bästa säkerhetslösningen för just er!
Kontakta oss för rådgivning!

Våra certifikat

Brandlarm

ELE har lång erfarenhet av brandlarmsprojektering i de flesta miljöer, såsom tex. i skolor och andra kommersiella och offentliga fastigheter. Vare sig kravställaren är en myndighet, ett försäkringsbolag eller om ni själva ställer kraven, är vår fackmannamässiga projektering grunden vid skydd av brand.

Vi hjälper er med allt ifrån beskrivningstexter, underlag för upphandlingar och arbetshandlingar, till tydliga orienteringsritningar som räddningstjänsten använder i händelse av larm.

Vi hjälper er att leda projekt, utveckla arbetsprocesser
och erbjuda support i dokumentationsprojekt

Dokumentationsledning

Vi på ELE hanterar idag projekt som är allt mer komplexa. Dokumentflödet växer och därmed också behovet av projektledning av dokumentationen. 

ELE har gedigen erfarenhet av stora anläggningsprojekt, verksamhets- och dokumenthanteringssystem och verksamhetsdokumentation. Vi kan hjälpa er att leda projekt, utveckla arbetsprocesser och erbjuda support i dokumentationsprojekt.

Är ni i behov av användarvänlig och professionell dokumentation? – Vi hjälper er!

TEKNISKT SKRIVANDE

ELE har kompetenta skribenter som kan hjälpa er med kompletta dokumentationsleveranser. Vi erbjuder även tjänster som korrekturläsning, översättning och kvalitetskontroll. Allt för att säkerställa att er dokumentation lever upp till gällande lagar, standarder och direktiv som finns.

Våra tekniska informatörer har gedigen kompetens om hur bruksanvisningar och styrdokument ska utformas.

Är ni i behov av användarvänlig och professionell dokumentation, kontakta oss.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erbjuder utbildning och specialistkompetens inom utvalda områden

Utbildning och specialistkompetenser

Vi delar gärna med oss av vår kunskap, och erbjuder kundanpassade utbildningar inom våra teknik- och kompetensområden.

Vi kan även erbjuda specialkompetens inom utvalda områden. 

Bli en av oss!

ELE är företaget med de stora möjligheterna! Vi har en platt organisation med högt i tak och korta beslutsvägar. Våra medarbetare har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och vi uppmuntrar alla att vara med och påverka det öppna företagsklimatet.

Är du ute efter nya utmaningar? Mer information samt alla våra lediga tjänster hittar du här.

Kontaktpersoner

Sari Mäkelä

Robert Razpotnik

Therése Svensson

Beatrice Heinås

André Nilsson

Anna Wahlberg