Referenser

Kommersiella fastigheter

ELE genomför el- och teleprojekteringar för de flesta typer av fastigheter såsom bilhallar, matvarubutiker, kontorslokaler och byggvaruhus. 

Vanligtvis följer vi hela projektet, från att ta fram en installationsbeskrivning, till en relationshandling med ritningar som visar det färdiga resultatet.  

Vi gör förstudier, skriver tekniska beskrivningar och granskningshandlingar i nära samarbete med våra kunder för att åstadkomma bästa lösning! 

Många av våra projekt sker i samarbete med olika aktörer som exempel fastighetsägaren och entreprenörerna som utför installationen. 

Vi arbetar tillsammans

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att leverera den ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningen för ökad konkurrenskraft, kundvärde och lönsamhet. Vi tar ansvar och hjälper till med allt från idé till komplett leverans, installation och igångkörning! Med vår samlade kompetens gör vi det enkelt för dig som kund.

Mekanisk anläggningskonstruktion

Till vindkraftsparker genomförde ELE Engineering komplett anläggningskonstruktion inklusive beräkningar för substationer. Leveransen omfattade situationsplan, layout, sektionsritningar och detaljkonstruktion på anläggningen. I åtagandet ingick även fundamentplaner, kabel och jordlinjeplaner samt åskskyddslayouter. Rapporter på samtliga förekommande lastfall, vind, snö, is och kortslutning, genomfördes också i enlighet med gällande krav och normer.

Det täta samarbetet, mellan kunden och ELE, i kombination med en tight tidplan ställde stora krav på flexibilitet och snabbhet för att möta alla milstolpar.

Elkraftanläggning

Text saknas

Miljöprojekt

Text saknas

Manualer

Text saknas

CE-märkning

Text saknas

Lyftredskap

Text saknas

Ele erbjuder allt från projektledning till elektrisk och mekanisk konstruktion

Mer än bara teknisk dokumentation

En kund hörde av sig med en förfrågan om att producera produktblad till diverse olika ATV:er och redskap vilket resulterade i ett koncept som vi utvecklade och tog vidare.

Utöver framtagning av produktblad säkerställde vi att kundens valda kulörer såg lika ut oavsett om det visas på skärm, i tryck eller på produkter. 

Kontaktpersoner

Sari Mäkelä

Robert Razpotnik

Beatrice Heinås

André Nilsson

Anna Wahlberg