Affärsområden

Elkraft och energi

ELE erbjuder en komplett uppsättning av konsulttjänster, där vi hjälper våra kunder att utveckla och konstruera system för elektrisk kraftöverföring och produktion.

Vi har erfarenhet av samtliga spänningsnivåer och arbetar med transmission, distribution och kraftgenerering inom värme-, vatten-, sol-, vind- och kärnkraft. ELE arbetar kontinuerligt med att utveckla och hitta nya vägar att vara klimatsmarta och verka för hållbar energianvändning och energiförsörjning, vilket gynnar våra kunder och medför minsta möjliga klimatpåverkan. 

Är ni i behov av konsulter inom projektledning, beräkning, detalj- och anläggningskonstruktion (primary engineering, secondary engineering) eller dokumentation av hela eller delar av ett projekt hjälper vi er med detta.

Kontakta oss för att se hur ELEs ingenjörskraft bäst kan hjälpa er med olika typer av elkraft- och energilösningar. 

process- produktions- eller produktutveckling?
– Vi har lösningen!

Industri

Vi på ELE Engineering erbjuder konsulttjänster inom produktions-, produkt- och processutveckling. Vi kan erbjuda konsulter på plats hos er eller ta ansvar för helheten. Från idé och koncept till nyckelfärdig lösning, i den omfattning ni har behov av. 

Tack vare våra kompetenser inom mekanik, svets, robotceller, beräkning, maskinsäkerhet, pneumatik samt el och automation kan vi hjälpa er inom de flesta områden. Hos oss får du alltid den bästa lösningen för just din verksamhet. Våra ingenjörer tänker nytt i varje projekt och uppdrag och tillsammans med våra partners kan vi åta oss tillverkning och leverans av kompletta lösningar.  

ELE är verksamma inom många olika branscher, exempelvis pappers-, stål-, trä- och tillverkningsindustrin.  

Behöver ni hjälp med process-, produktions- eller produktutveckling? Kontakta oss så hjälper vi till att hitta den bästa lösningen till er!

entreprenadbesiktningar? – Vi hjälper er!

Fastighet

Med över fyrtio års erfarenhet av el- och teleprojektering, larm och säkerhet i olika typer av fastigheter och kommersiella byggnader samt industrier har ELE gedigen kunskap inom området. Våra uppdrag sträcker sig från mindre åtaganden till stora projekt där vi tar ett helhetsgrepp med allt från förstudie till entreprenadbesiktning.  

Ny teknik, nya innovationer och kundkrav fortsätter att förändra branschen och standarden i våra fastigheter. “Vi strävar efter ständig utveckling och förbättring där miljön alltid står i fokus”.

Behöver ni hjälp med projektering, entrepenadbesiktningar, framtagning av beräkningar eller förfrågningsunderlag. Kontakta oss för mer information.  

Behöver ni hjälp inom teknisk dokumentation?
– Vi har kompetens och erfarenhet inom dokumentationsledning

Teknikinformation

ELE erbjuder konsulttjänster i hela framtagningskedjan. Vi analyserar risker, kvalitetssäkrar och utvecklar processer. Vi leder dokumentationsprojekt, utför utbildningar, digitaliserar och producerar produktinformation. 

Behöver ni hjälp inom teknisk dokumentation? 
Kontakta oss så hjälper vi till med vår kompetens och erfarenhet som skribenter och inom dokumentationsledning. 

Utbildning och Kvalitetssäkring

Vi erbjuder specialisttjänster och bistår vid riskanalyser, miljöinventering, CE-märkning, svetscertifiering, analyser och haveriutredningar.

Miljö & hållbarhet

Vi erbjuder konsulttjänster inom miljö- och kemikalie genomgångar och granskning av konstruktioner för att säkerställa att lagar och förordningar uppfylls.

Projektledning

Vi tillhandahåller projektledning mot samtliga teknikområden för projekt inom allt ifrån process- och produktutveckling till leverans- och anläggningsprojekt. Våra projektledare har lång och bred erfarenhet kombinerat med handlingskraft och hög kommunikativ förmåga.

Food & Life science  

Vid behov av förändringar i produktionen eller nyutveckling kan vi på ELE erbjuda konsulttjänster inom automation, produkt- och processutveckling samt riskanalys och dokumentation.

Automotive

Fordonsindustrin är en bransch med stora pågående förändringar och vi jobbar med utveckling av elektrifieringslösningar och ladd infrastruktur, processutveckling i produktionsprocessen samt digitala handböcker och manualer. Här gör vi det möjligt att med vår bredd och kontaktnät skapa de branschöverskridande samarbeten som behövs för att nå målen.

Infrastruktur

Uppgradering och modernisering av infrastrukturen för att säkerställa trygg och säker leverans till samhället. 

QEHS/HMSK

Vi erbjuder QEHS- (kvalité, miljö, arbetsmiljö och säkerhet) och projektledningstjänster inom bygg- och anläggning med fokus på elkraft.

Genom vår kompetens inom bygg- och anläggning med inriktning mot QEHS hjälper vi er med riskanalyser, kvalitetssäkring, och processutveckling inom bygg- och anläggningsprojekt. Även när det kommer till förebyggande arbete inom elsäkerhet och granskning av arbetsberedningar, rutiner samt arbetet på site finns vi där för er.

Tillsammans med er sätter vi upp arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöplaner. Vi kan även hantera kontrollprogram som inkluderar kontrollplaner, egenkontroller samt FAT- och SAT-program.

Vi har lång erfarenhet från verksamheter inom elkraft (transmission och distribution upp till 400kV), sol- och vindkraft, infrastruktur (järnväg, väg) samt industri.

Allt arbete och dokumentation utförs utifrån de lagkrav, standarder och externa samt interna krav som är kopplat till verksamheten.

Kontakta oss, så hittar vi tillsammans bästa möjliga sätt att hjälpa er att uppfylla ställda krav inom området.

Bli en av oss!

ELE är företaget med de stora möjligheterna! Vi har en platt organisation med högt i tak och korta beslutsvägar. Våra medarbetare har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och vi uppmuntrar alla att vara med och påverka det öppna företagsklimatet.

Är du ute efter nya utmaningar? Mer information samt alla våra lediga tjänster hittar du här.

Kontaktpersoner

Sari Mäkelä

Robert Razpotnik

Therése Svensson

Beatrice Heinås

André Nilsson

Anna Wahlberg