Grattis Magnus till CMSE-certifieringen!

CMSE® Certified Machinery Safety Expert är en globalt accepterad utbildning och certifiering som omfattar alla delar av maskinsäkerhetsområdet.

Magnus har genomfört en fyradagarsutbildning inför certifieringen för att få ökade kunskaper inom alla områden som behöver beaktas för att korrekt släppa ut maskiner på marknaden.

– Lagstiftning och standarder
– Föreskrifter kring arbetsplatser och arbetsutrustning
– CE märkning, dokumentation och försäkran om överensstämmelse mot rådande direktiv
– Riskanalyser
– Skydd och säkerhetskomponenter
– Elsäkerhet
– Säkerhetsfunktioner, val av säkerhetskoncept och validering
– Säkerhet kring hydraulik och pneumatik

”Med denna certifiering avklarad kan vi nu hävda att vi har en aning om hur slipstenens ska dras. Och samtidigt kan jag konstatera att den absoluta merparten av vad vi tidigare gjort inom området varit korrekt och tillräcklig.”

 Kunder kommer troligtvis behöva stöd och stöttning kring anpassningen mot Maskinförordningen och vi får möjligheten att förkovra oss i ny teknik!” /Magnus Söderberg

ELE Engineering är ett nytänkande ingenjörsföretag som levererar värdeskapande konsulttjänster och heltäckande lösningar till företag och offentliga aktörer. Vi utför allt från uppdrag på några timmar till helhetsåtaganden.

På ELE Engineering arbetar vi tillsammans med våra kunder för att leverera den ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningen för ökad konkurrenskraft, kundvärde och lönsamhet. Vi tar ansvar och hjälper till med allt från idé till komplett leverans, installation och igångkörning! Med ELEs samlade kompetens gör vi det enkelt för våra kunder.  

Redo för nya utmaningar?

ELE är företaget med de stora möjligheterna! Våra medarbetare har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och vi uppmuntrar alla att vara med och påverka det öppna företagsklimatet. 

Redo för nästa steg i karriären? Läs mer och se vilka lediga tjänster vi har just nu.

Examensarbeten och
Lia-praktik

Gör ditt examensarbete eller LIA-praktik hos oss! Hittar du inget som passar eller har du en egen idé?  Tveka inte att kontakta oss med din idé.