Teknikinformation

Idag är teknik mer komplext än någonsin. Allt mer avancerade produkter, tjänster och anläggningar, ställer högre krav på kvalitativ kommunikation kring tekniken och arbetsprocesserna.

 

ELE erbjuder tjänster under hela framtagningskedjan. Vi analyserar risker, kvalitetssäkrar och utvecklar processer. Vi leder dokumentationsprojekt, utför utbildningar, digitaliserar och producerar produktinformation för slutanvändaren.

 

Behöver ni hjälp inom teknisk kommunikation? Tveka inte att kontakta oss.

Låt oss hjälpa er med dokumentationsprocessen

Projekt i dag är allt mer komplexa, dokumentflödet växer och därmed också behovet av projektledning av dokumentationen. Många aktörer ska samverka och krav såsom spårbarhet och tillgänglighet ökar.

 

ELE har gedigen erfarenhet av stora anläggningsprojekt, verksamhets- och dokumenthanteringssystem och verksamhetsdokumentation. Vi kan hjälpa er att leda projekt, utveckla arbetsprocesser och erbjuda support i dokumentationsprojekt.

Dokumentationsansvar för förbränningsanläggning

En förbränningsanläggning byggdes och togs i drift, och ELE fick ansvaret att leda dokumentationsprojektet.

 

Projektet omfattade bland annat översyn av processer såsom dokumentgranskning, administration i dokumenthanteringssystem samt löpande kontakt med olika intressenter för att säkerställa ett fungerande dokumentflöde.

Komplett dokumentationsleverans för omformarstation

ELE tillhandahöll heltäckande teknisk dokumentation vid leverans av omformarstationer till slutkund.

 

Projektet omfattade bland annat att säkerställa att slutkundens dokumentationskrav uppfylldes, att samla in och hantera all dokumentation under projekts gång, att leda granskningsmöten och att sammanställda slutdokumentation till slutkund.

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Sari Mäkelä

Chef Västerås

073-518 05 99

sari.makela@ele.se

Scroll to Top