Industri

Industrin är betydande för Sveriges utveckling och tillväxt. För att vi ska behålla vår position i Europa och övriga världen, behöver vi fortsätta att utveckla vår industri med ny teknik, smart industri och digitalisering.

 

ELE är verksamma inom ett stort antal industribranscher. Vi tar ansvar för helheten, från problem till nyckelfärdig lösning, i den omfattning som kunden önskar. Med kompetenser inom mekanik, hydraulik, beräkning, maskinsäkerhet, el och automation hjälper vi till med utveckling av produkter, utrustning och anläggningar.

 

Behöver ni hjälp att utveckla er produktion, era produkter eller era processer inom industri? Tveka inte att kontakta oss.

Vi utvecklar produktionsutrustning

En effektiv och anpassad produktionsutrustning är en förutsättning för att Sveriges industriföretag ska behålla sin konkurrenskraft.

 

ELE hjälper er att utveckla maskiner och verktyg. Allt ifrån kompletta maskin- och monteringslinjer, robotceller, fixturer och verktyg. Vi kan hjälpa er att möta kraven på förbättrad kvalitet, arbetsmiljö och produktivitet. Vi finns med genom hela arbetet och levererar nyckelfärdiga utrustningar och utbildar även er personal.

Borstmaskin

ELE levererade en borstmaskin med tillhörande stoft- och skrothantering. Projektet började med en förstudie där vi, i tätt samarbete med kunden, tog fram specifikation och konceptlösning.

 

Projektfasen inkluderade detaljkonstruktion mekanik, el, pneumatik och hydraulik, automation, tillverkning, installation, igångkörning, CE-märkning (2B-intyg) samt utbildning av operatörer.

 

ELE:s leverans förbättrade kvaliteten på produkten och kassationerna minskade drastiskt.

 

ELE:s leverans förbättrade kvaliteten på produkten betydligt, kvalitetsförbättringen är t.o.m. större än vad vi hade räknat med. Arbete har skett i nära samarbete och ELE:s tekniker har tagit fram ett koncept som vi är mycket nöjda med säger kundens projektledare två år efter installationen.

Balanserat lyftverktyg

När produkter i teknologins framkant växer ur kundens egna lokaler ställs produktionen inför nya utmaningar. ELE fick en förfrågan om att skapa ett verktyg som kunde lyfta utanför tyngdpunkt för att lösa problemet. De krav som ställdes var att verktyget inte fick tippa och att det skulle ha möjlighet att hantera gods av olika storlekar. Det här ledde till utvecklingen av ett balanserat och justerbart lyftverktyg.

 

ELE:s leverans inkluderade hela kedjan från konceptutveckling till leverans av färdigt verktyg inklusive CE-märkning.

Utsugshuv och stoftfilter​

ELE arbetar ständigt för att hitta nya lösningar och förbättra arbetsmiljön för våra kunder.

 

I det här projektet hade kunden ett utsug som inte fungerade och därmed skapade dålig arbetsmiljö för såväl människor som maskiner. Partiklarna som samlades runt maskinlinjen skapade dessutom ett enormt städbehov.

 

ELE konstruerade samt levererade hårdvara och ansvarade för installation och igångkörning av en utsugshuv med tillhörande stoftfilter.

 

De nya huvarna släpper i princip inte ut något damm alls, arbetsmiljön är otroligt mycket bättre. Dessutom lyfter vi bort en huv på bara tjugo minuter i jämförelse med 6 timmar som med den gamla huven sa projektledaren när projektet avslutats.

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Mauricio Espinosa

Chef Västerås

070-19 07 801

mauricio.espinosa@ele.se

Scroll to Top