Fastighet

Ny teknik, nya innovationer och kundkrav fortsätter att förändra branschen och standarden i våra fastigheter. I dag innehåller våra fastigheter avancerade tekniska system som ska samverka för att allt ska fungera.

ELE:s verksamhet startade som ett renodlat elkonsultföretag. Genom åren har vi expanderat och utvecklats och vi ligger nu i branschens framkant med nytänkande och effektiva arbetssätt. Med över trettio års erfarenhet av projektering av elanläggningar i fastigheter, har ELE gedigen kunskap inom området. Våra uppdrag sträcker sig från mindre och avgränsade åtaganden, exempelvis framtagning av beräkningar och orienteringsritningar, till stora projekt där vi tar ett helhetsgrepp med allt från förstudie till entreprenadbesiktning.

Hur kan vi hjälpa dig? Tveka inte att kontakta oss!

Elinstallationer och besiktningar

Komforten ökar i våra hem och vi installerar allt fler och mer tekniskt komplicerade funktioner i våra fastigheter. Den analoga tekniken med konventionell kabeldragning ersätts med smarta digitala lösningar och nya system lanseras ständigt. Förutom att de tekniska lösningarna är allt mer komplexa, ställer dagens projektering stora krav på kännedom inom regelverk och normer.

ELE har god kunskap inom området. Låt oss visa vad vi kan hjälpa er med!

Bostäder

Projektering av el- och telesystem i bostäder kräver kostnadseffektiva arbetssätt och en ständig uppdatering av
vilka lösningar som finns på marknaden.

Ett utmärkt exempel på uppdrag är den projektering av bostadsfastigheter som vi gjort i Södra delarna av Stockholm, där ett helt bostadsområde håller på att växa fram. I projektet används den senaste tekniken för 3D-projektering. Det ger möjlighet till en smart projektering av el- och telesystem, där många installationer samsas på små ytor utan att krocka.

Butikslokaler

ELE har genom åren gjort el- och teleprojekteringar för de flesta typer av fastigheter. I många fall följer vi hela projektet, från att ta fram en installationsbeskrivning, till en relationshandling med ritningar som visar det färdiga resultatet.

Ett exempel är när vi hjälpte till med nyproduktionen av en bilhall, med komplett serviceanläggning och verkstad. Vårt uppdrag sträckte sig från framtagning av en beskrivande text, där vi i text redogjorde för hur el- och säkerhetssystem skulle installeras, till en färdig ritning. 

Våra beställare är både fastighetsägaren och entreprenörerna som utför installationen.

Fastighetsautomation

Vare sig det handlar om ett enfamiljshus, industrilokaler eller ett stort kontorskomplex så ökar ständigt kraven på enkel och mångsidig styrning av värme, ventilation, belysning och multimedia. Bekvämlighet, säkerhet och energisparande funktioner går endast att uppnå genom intelligent styrning och övervakning av byggnadens system. Med hjälp av den ledande tekniken för smarta fastigheter kan alla funktioner styras och övervakas i ett enda system, KNX.

KNX är ett system som styr all elinstallationen i en fastighet. Det är logiskt och enkelt uppbyggt. Investeringen i en intelligent fastighetsstyrning erbjuder dig inte bara större flexibilitet, komfort och säkerhet. Det finns också ekonomiska fördelar.

Vi hjälper till med projektering och programmering av KNX anläggningar och andra typer av styrsystem.

Henrik Hedberg

Henrik Hedberg
Chef fastighet
073-518 05 92
henrik.hedberg@ele.se