Elkraft och energi

En av vår tids viktigaste frågor handlar om energi och klimat. Relationen mellan energianvändning och energiförsörjning måste balanseras för att skapa och bibehålla välfärden.

 

ELE erbjuder en komplett uppsättning av tjänster, där vi hjälper våra kunder att utveckla samt konstruera kraftsystem för elektrisk kraftöverföring och produktion.
Vi har erfarenhet av samtliga spänningsnivåer och arbetar med transmission, distribution och kraftgenerering inom värme-, vatten-, vind- och kärnkraft. Vi erbjuder projektledning, beräkning, detalj-/anläggningskonstruktion samt dokumentation av hela eller delar av projekt.

 

Tveka inte att kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa er med!

Vi optimerar balansen mellan produktion och förbrukning

All energi vi använder har någon form av miljöpåverkan. Det blir därför allt viktigare att inför varje projekt göra en energikartläggning. Det finns många olika sätt att minska miljöpåverkan och ELE har kompetens inom alla energislag och kunskap om vad som krävs för att ansluta mot elnätet.

 

Vi erbjuder allt från projektledning till elektrisk och mekanisk konstruktion till att optimera balansen mellan produktion och förbrukning.

Detalj- och anläggningskonstruktion

ELE hjälper kunden med detalj- och anläggningskonstruktion för byte av ett lågspänningsställverk. Ställverket är utdaterat och föråldrat och behöver därför moderniseras.

 

ELE ansvarar bland annat för ny kontrollutrustning till av­loppsreningsverk. I slutändan kommer kunden att ha ett modernt ställverk som lever upp till dagens teknik.

Havsbaserad vindkraft

ELE har en bred erfarenhet inom havsbaserade anläggningar för överföring av vindkraftproducerad el till producenter på land.

 

Vår personal återfinns b.la. i roller som projektledare, tekniska projektledare, konstruktörer, programmerare, idrifttagare samt beräkningsspecialister. Vi har dessutom varit involverade i eftermarknad och dokumentationshantering.

Sari Mäkelä

Chef Elkraft

073 518 05 99

sari.makela@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Mauricio Espinosa

Chef Västerås

070-19 07 801

mauricio.espinosa@ele.se

Scroll to Top