Elkraft och energi

En av vår tids viktigaste frågor handlar om energi och klimat. Relationen mellan energianvändning och energiförsörjning måste balanseras för att skapa och bibehålla välfärden.

 

ELE erbjuder en komplett uppsättning av tjänster, där vi hjälper våra kunder att utveckla samt konstruera kraftsystem för elektrisk kraftöverföring och produktion.
Vi har erfarenhet av samtliga spänningsnivåer och arbetar med transmission, distribution och kraftgenerering inom värme-, vatten-, vind- och kärnkraft. Vi erbjuder projektledning, beräkning, detalj-/anläggningskonstruktion samt dokumentation av hela eller delar av projekt.

 

Kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa er med!

Automation för framtidens utmaningar

Processautomation innebär en hög produktivitet, ett säkert arbetsklimat och genomgående bättre kvalitet. För att utveckla och förbättra industrins konkurrenskraft i framtiden behövs industriell automation och digitalisering.

 

ELE:s kompetens inom områdena automationssystem och elkonstruktion, innefattar allt från mindre PLC-system till expertkompetens inom 800xA. Vi hjälper er med processanpassningar vid nybyggnad, kompletteringar och revideringar, styrsystemsbyten samt större projekt.

Elkonstruktion

ELE har gjort elkonstruktioner för ett temporärt montage av ett drivsystem för tåg. Drivsystemet används för att simulera verklig tågdrift i labbmiljö så att tester kan utföras i en kontrollerad miljö. I det här projektet ansvarade vi för projektering och dokumentation av provrumsuppkoppling på strömriktarprojektet.

 

Syftet var att drivsystemet skulle typtestats och ett så kallat systemprov genomfördes. I tåget sitter strömriktare, tågtransformator, HV-brytare m.m. Drivsystemet kopplades upp i labbmiljö och vi projekterade och dokumentera alla kopplingar och allt kablage mellan de olika utrustningarna och labbutrusningen för att ha möjlighet att simulera verklig tågdrift.

Bränslehanteringsanläggning

ELEs kund levererade en bränslehanteringsanläggning för avfall och ELE ansvarade för programmering, idrifttagning och utbildning av operatörer i styrsystemet 800xA AC800M.

 

Anläggningen innefattade tre processer; fragmenteringslinje, reservbränsleinmatning och balningsmaskin, samt bränsletransporten till pannan. Projektet löpte smidigt och slutkunden kunde starta anläggningen i tid och utan några justeringar i efterhand.

Sari Mäkelä

Chef Västerås

073 518 05 99

sari.makela@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Mauricio Espinosa

Chef Västerås

070-19 07 801

mauricio.espinosa@ele.se

Scroll to Top