Utbildning i BAM

På ELE är vi måna om att ha en väl fungerande arbetsmiljö, något vi vet inte kommer av sig själv. Anders, som i dagsläget sitter ute hos en kund på uppdrag är skyddsombud i Västerås, gick nyligen en tredagarskurs i Bättre arbetsmiljö (BAM). Utbildningen gav grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och information om hur en organisation kan genomföra arbetsmiljöförbättringar.

När det kommer till arbetsmiljöfrågor handlar en stor del om att försöka hitta risker samt att förebygga olyckor. Det handlar också om att medarbetare ska må bra såväl fysiskt som psykiskt, något som vi bland annat försöka fånga upp i de årliga utvecklingssamtalen. Vi är glada över att Anders nu har möjlighet att dela med sig av sina kunskaper till kollegorna, nu jobbar vi vidare med våra arbetsmiljöfrågor.