Teknikinformation

Idag är teknik mer komplext än någonsin. Allt mer avancerade produkter, tjänster och anläggningar, ställer högre krav på kvalitativ kommunikation kring tekniken och arbetsprocesserna.

 

ELE erbjuder tjänster under hela framtagningskedjan. Vi analyserar risker, kvalitetssäkrar och utvecklar processer. Vi leder dokumentationsprojekt, utför utbildningar, digitaliserar och producerar produktinformation för slutanvändaren.

 

Behöver ni hjälp inom teknisk kommunikation? Tveka inte att kontakta oss.

Vi förstår samspelet teknik och människa

Dagens teknik är komplicerad och kräver därmed relevant, användarvänlig och professionell dokumentation som förhöjer teknikens värde. Dessutom ställer lagar, standarder och direktiv krav på hur bruksanvisningar och styrdokument ska utformas.

 

ELE har kompetenta skribenter och kan erbjuda kompletta dokumentationsleveranser. Vi erbjuder även tjänster som korrekturläsning, översättning och kvalitetskontroll. Allt för att säkerställa att er dokumentation lever upp till gällande föreskrifter, standarder och direktiv.

Tekniskt skrivande i framkant av utvecklingen

ELE arbetar ständigt för att effektivisera och förbättra arbetsprocesser, för att erbjuda de bästa lösningarna på marknaden.

 

Under ett av de senaste förbättringsprojekten migrerade vi strukturerat skrivande via XML/DITA till en kund.

 

Metoden som kallas topic-based authoring (TBA) innebär att dokumentationen produceras i mindre delar, vilka kan återanvändas och ändras på ett enkelt sätt. Detta har gjort att ELE effektiviserade arbetsprocesserna, förbättrade kvaliteten på dokumentationen samt minimerade tid för översättningar.

Dokumentation av containerkranar

ELE har sedan många år tillbaka hjälpt en kund att producera och utveckla dokumentation av containerkranar, för en mängd internationella terminaler.

 

Komplexa och omfattande styrsystem, mjukvaror och automationslösningar beskrivs på ett enkelt sätt, bl.a. för slutanvändare och servicepersonal runt om i världen.

 

Dessutom har vi hjälpt till med test och verifiering av mjukvaru- och systemfunktioner, användbarhetstest av gränssnitt samt framtagning av marknadsmaterial och implementering av en ny grafisk profil.

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Sari Mäkelä

Chef Västerås

073-518 05 99

sari.makela@ele.se

Scroll to Top