Teknikinformation

Idag är teknik mer komplext än någonsin. Allt mer avancerade produkter, tjänster och anläggningar, ställer högre krav på kvalitativ kommunikation kring tekniken och arbetsprocesserna.

 

ELE erbjuder tjänster under hela framtagningskedjan. Vi analyserar risker, kvalitetssäkrar och utvecklar processer. Vi leder dokumentationsprojekt, utför utbildningar, digitaliserar och producerar produktinformation för slutanvändaren.

 

Behöver ni hjälp inom teknisk kommunikation? Kontakta oss.

Vi utvecklar er verksamhet

I dagens digitala samhälle med mängder av lösningar och verktyg är det svårt att veta hur kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling ska bedrivas på bästa sätt. Direktiv, förordningar och standarder ställer dessutom krav på hur dokumentation, produkter och arbetsprocesser ska se ut.

 

ELE  hjälper er att ta fram en effektiv arbetsmetod som fungerar för just er verksamhet. Vi hjälper till med att ta fram egenkontrollprogram och styrande dokumentation, samtidigt som vi kan hjälpa er med CE-märkning, internrevisioner och verksamhetsutveckling.

 

ELE kvalitetssäkrar för att ni ska få den bästa möjliga och hållbara lösningen.

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

Under sommaren 2017 förändrade elsäkerhetsverket kraven på
styrdokumentation och rutiner rörande elsäkerhet.  Alla företag måste nu registrera sig hos elsäkerhetsverket, samt ha ett egenkontrollprogram för elinstallationsarbete med tillhörande rutiner.

 

ELE har tagit ett helhetsåtagande för att utveckla och implementera styrdokument och tillhörande arbetsprocesser kring elsäkerhet för kunds räkning.

Verksamhetsutveckling för kartongbruk

ELE utförde ett uppdrag mot ett kartongbruks kvalitetsavdelning, för att dokumentera och standardisera brukets verksamhetsprocesser.

 

Med ELE:s hjälp dokumenterades och standardiserades brukets lednings-, huvud- och stödprocesser, samt att vägledande och styrande dokumentation utvecklades och förbättrades.

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Sari Mäkelä

Chef Västerås

073-518 05 99

sari.makela@ele.se

Scroll to Top