Säkerhetsskyddsklassning pågår

Nu är vi äntligen igång med ombyggnationer för att bygga ett säkerhetsskyddsklassat projektrum...

Nu är vi äntligen igång med ombyggnationer för att bygga ett säkerhetsskyddsklassat projektrum. Efterfrågan på uppdrag med högre säkerhet har under den senaste tiden ökat från våra kunder. Nu kommer vi ha möjlighet att ta oss an projekt som uppfyller gällande regelverk. Ett givet steg i vår ambition att vara nytänkande och ledande inom vår bransch.

Vi ser det här som ett tillfälle att kunna ta in nya projekt men också möjligheten att nå ut till en bredare målgrupp. Vår förhoppning är att rummet ska vara helt klart i slutet av november.