Möt Markus, projektör på ELE Engineering


I januari 2011 började Markus
, projektör el- och telesystem, som praktikant på ELE Engineering. Då jobbade han främst med relationshandlingar, som visar hur installationer i ett projekt till slut blivit. Sedan dess har han jobbat i flera olika projekt och framför allt riktat in sig på tekniska beskrivningar. Idag jobbar jag huvudsakligen med projektering av en förskola men även projektstöd i några gamla projekt, d.v.s. jag svarar på frågor under bygg- respektive färdigprojekteringstiden, säger Markus.  

Vad tycker du är roligast med ditt arbete? 
Att det är lagom utmanande och att man får se ett resultat av arbetet i form av ny-, om- eller tillbyggda byggnader. 

Vad är det bästa med att jobba på ELE? 
Kollegerna! 

Vilka är de största utmaningarna? 
Att få med allt enligt de krav som ställs enligt standard och av beställarna. 

Vad gör du när du inte är på jobbet? 
Jag försöker träna en del, och i övrigt blir det mycket läsning. Tidigare deltog jag i en samtalsgruppsverksamhet för invandrare, som dock tyvärr lades ned vid årsskiftet 2017/18. Nu letar jag så smått efter en ny fritidssysselsättning. 

Berätta om ditt mest spännande uppdrag på ELE? 
Det var en svår fråga, men förskolan jag håller på med för närvarande är kul att projektera, delvis därför att jag fått möjlighet att nyttja de erfarenheter jag skaffat mig då jag deltagit i projekteringen av andra förskolor.