Mer än 30 år på ELE

Det är över 30 år sedan Micke började på ELE! Under uppväxten bodde han i Enköpings kommun men gick på gymnasiet i Västerås. Det var dåliga bussförbindelser mellan kommunerna vilket gjorde att han ofta åkte bil hem med sin pappa som då jobbade på ELE. Under tiden han väntade på skjuts hängde han på kontoret och fick hjälpa till med diverse arbetsuppgifter. Nu är det 33 år sedan Micke själv började jobba på ELE och han trivs fortfarande. Det bästa med ELE är arbetskamraterna och den stora variationen på uppdrag, säger Micke.

Micke har hunnit med massor av olika projekt under sin tid på ELE men han berättar att det mest minnesvärda är ett uppdrag på Oskarshamns kärnkraftverk. Det var egentligen tänkt att jag bara skulle vara på plats i 14 dagar men det ena ledde till det andra och det fanns mycket mer att göra. Det slutade med att jag blev kvar i totalt åtta år. Jag jobbade delvis med effekthöjning av en reaktor, skapade ett nytt passer/larm- och övervakningssystem för hela området och därefter blev jag ’’linjekonsult’’ alltså inhyrd som konsult i ordinarie verksamhet.

Självklart har det även hunnit hända en hel del med tekniken under de här åren. När jag började på ELE fanns det inga avancerade datorprogram. Jag började istället jobba med tuschpenna och mallar, lite senare blev det textmaskin som styrde pennan. När AutoCAD kom så försökte jag bli bäst på det.

ELE:s grundare Lennart berättar:
Jag minns när Micke brukade komma till kontoret, som då låg på Biskopsgatan, efter skolan. Det visade sig ganska snart att han hade goda kunskaper i datahantering. Ryktet spreds och han blev snabbt en efterfrågad person då det gällde datahantering. Hemma hade Micke en ABC80-dator, med den grundlade han sitt numera gedigna kunnande och hantering av digitala system och programvaror som idag tillämpas inom ELE.

Micke 1987

Micke är den som varit anställd längst på ELE men även Bengt-Olov och Ingemar har varit anställda länge, 21 respektive 20 år. Det här passade vi självklart på att fira!

Från vänster: Ingemar, Bengt-Olov, Micke.