En effektiv och anpassad produktionsutrustning är en förutsättning för att Sveriges industriföretag ska behålla sin konkurrenskraft. För att vi ska behålla vår position i Europa och övriga världen, behöver vi också fortsätta att utveckla vår industri med ny teknik, smart industri och digitalisering.

 

ELE är verksamma inom ett stort antal industribranscher. Vi tar ansvar för helheten, från problem till nyckelfärdig lösning eller i den omfattning som kunden önskar. Med egen tillverkning samt kompetenser inom mekanik, hydraulik, beräkning, maskinsäkerhet, el och automation kan vi hjälpa till med utveckling av produkter, utrustningar och anläggningar.

 

ELE den optimala samarbetspartnern! Vi hjälper er att snabbt få fram era prototyper och reservdelar så att ni slipper långa väntetider. Vi tillverkar och levererar såväl produkter med långa intervaller, prototyper och 0-serier likväl som produkter som tillverkas mer regelbundet och i större serier.

Nedan kan du läsa mer om de olika områden vi arbetar med.

Testutrustning

Kraven på omfattande tester ökar inom de flesta branscher, inte minst inom industrin. Det blir allt viktigare och vanligare att kunder kräver ett flertal tester, såväl leveranstester som ingenjörstester, för att godkänna en produkt. 

ELE tillhandahåller testutrustning inom ett flertal områden. Bland annat för funktionstester innan leverans, livslängdstester och andra ingenjörstester. Vi levererar såväl kompletta anläggningar som fristående riggarFörutom tester på kompletta produkter och enstaka komponenter implementerar vi även tester av delsystem för att så tidigt som möjligt i produktionskedjan hitta eventuella felaktigheter. ELE tillverkar utrustningen och utför tester men vi utbildar även våra kunder i handhavande och genomförande av testerna. 

Testanläggningar och kompletta anläggningar
Fristående riggar
Datainsamling
Mätutrustning
Rigg för leveranstester

I det här projektet har ELE levererat en rigg för leveranstester av hydrauliska kopplingar. I projektet ingick konstruktion (mekanik, hydraulik och el), styrning, tillverkning, CE-märkning, installation, igångkörning och bruksanvisning. Kunden hade tidigare en testrigg där kopplingar testades en i taget och där operatören visuellt kontrollerar funktionen, vilket var flaskhalsen i produktionen. 

E
LE:s rigg ger möjlighet att testa nio kopplingar samtidigt och funktionen kontrolleras med hjälp av en givare. Det här gör att operatören samtidigt kan förbereda nästa uppsättning som ska provas. Stort fokus har lagts på flexibilitet och att i framtiden ha möjlighet att anpassa och bygga ut riggen på ett enkelt sätt. 

Vid den första leveransen kommer kunden att köpa tre paletter vilket gör det möjligt för operatören att ladda nästa palett medan en testsekvens genomförs. I förlängningen kan systemet byggas ut med fler paletter så att kopplingarna anländer till kontrollstationen i paletter.

Hantverkargatan 18
828 31 Edsbyn

info@ele.se
Org. nr: 556908-8585

Scroll to Top