En effektiv och anpassad produktionsutrustning är en förutsättning för att Sveriges industriföretag ska behålla sin konkurrenskraft. För att vi ska behålla vår position i Europa och övriga världen, behöver vi också fortsätta att utveckla vår industri med ny teknik, smart industri och digitalisering.

 

ELE är verksamma inom ett stort antal industribranscher. Vi tar ansvar för helheten, från problem till nyckelfärdig lösning eller i den omfattning som kunden önskar. Med egen tillverkning samt kompetenser inom mekanik, hydraulik, beräkning, maskinsäkerhet, el och automation kan vi hjälpa till med utveckling av produkter, utrustningar och anläggningar.

 

ELE den optimala samarbetspartnern! Vi hjälper er att snabbt få fram era prototyper och reservdelar så att ni slipper långa väntetider. Vi tillverkar och levererar såväl produkter med långa intervaller, prototyper och 0-serier likväl som produkter som tillverkas mer regelbundet och i större serier.

Nedan kan du läsa mer om de olika områden vi arbetar med.

Specialmaskiner

ELE utvecklar allt från enstaka maskiner till kompletta linjer för att effektivisera och förbättra produktionen. Vi hjälper er att möta kraven på förbättrad kvalitet, arbetsmiljö och produktivitet och finns med genom hela processen. I slutändan levererar vi nyckelfärdiga utrustningar och utbildar er personal. Vi bygger även om och anpassar befintlig produktionsutrustning efter era behov.

Borstmaskiner
Utsugshuvar
Bearbetsnings-
maskiner
Pressar
Ombyggnad lägesställare

ELE har fått i uppdrag att ta ett helhetsgrepp och göra en genomarbetad uppdatering och CE-märkning av en äldre lägesställare. Maskinen används både för svetsning och andra renoveringar av valsar, den har byggts om i flera etapper under flera årtionden.

ELE har gått igenom funktion och arbetsmoment med operatörer samt underhållspersonal. Vi har identifierat svagheter och förbättringsmöjligheter i såväl funktion som tillförlitlighet och maskinsäkerhet. Vi kommer att leverera en säkerhetsbroms, nya axlar och lager, nytt styrsystem, skydd över en remdrift samt nya manualer och instruktioner så att lägesställaren kan CE-märkas enligt maskindirektivet.

Hantverkargatan 18
828 31 Edsbyn

info@ele.se
Org. nr: 556908-8585

Scroll to Top