En effektiv och anpassad produktionsutrustning är en förutsättning för att Sveriges industriföretag ska behålla sin konkurrenskraft. För att vi ska behålla vår position i Europa och övriga världen, behöver vi också fortsätta att utveckla vår industri med ny teknik, smart industri och digitalisering.  

ELE är verksamma inom ett stort antal industribranscher. Vi tar ansvar för helheten, från problem till nyckelfärdig lösning eller i den omfattning som kunden önskar. Med egen tillverkning samt kompetenser inom mekanik, hydraulik, beräkning, maskinsäkerhet, el och automation kan vi hjälpa till med utveckling av produkter, utrustningar och anläggningar.

ELE den optimala samarbetspartnern! Vi hjälper er att snabbt få fram era prototyper och reservdelar så att ni slipper långa väntetider. Vi tillverkar och levererar såväl produkter med långa intervaller, prototyper och 0-serier likväl som produkter som tillverkas mer regelbundet och i större serier.

Nedan kan du läsa mer om de olika områden vi arbetar med.

Lyftredskap

Lyftredskap används dagligen på arbetsplatser och behovet ökar ständigt i takt med att produktfloran hos våra kunder ökar. ELE kan leverera alla sorters lyftredskap, allt från lyftok för hundratals ton till mindre redskap för lyft på omkring 10 kg. Oavsett syfte har alla redskap sina utmaningar. Lyftredskap för lättare produkter måste exempelvis vara lika enkla att använda som att lyfta för hand för att de ska användas. Redskap för tyngre lyft kräver precision i konstruktion och tillverkning för att minimera risken för utmattningsbrott. ELE kan leverera lyftredskap för alla behov och är med genom hela kedjan, från konceptutveckling till leverans av färdigt verktyg inklusive CE-märkning och provlyft. 

Balanserade lyftredskap
Lyftok
Vakuumok
Vinschsystem
Lyftredskap

Kraven på prestanda hos kundens produkter ökar ständigt och när tekniken inte utvecklas tillräckligt snabbt blir produkterna större och längre. Den senaste utvecklingen ledde till en längd som gör att travershöjden inte längre räcker till för att lyfta produkterna ovanifrån. ELE fick då en förfrågan om att skapa ett redskap som kunde lyfta utanför tyngdpunkt för att lösa problemet. Kraven var att redskapet inte fick tippa och att det skulle ha möjlighet att hantera gods av olika storlekar. 

Resultatet blev ett balanserat och justerbart lyftverktyg där ELE:s leverans inkluderade hela kedjan från konceptutveckling till leverans av färdigt redskap inklusive CE-märkning och provlyft.

Hantverkargatan 18
828 31 Edsbyn

info@ele.se
Org. nr: 556908-8585

Scroll to Top