Lyft för redskapsfästen!

För ungefär ett år sedan fick ELE i uppdrag att ta fram en lösning för att, på ett säkert sätt, vända redskapsfästen 180 grader. Den här lösningen skulle möjliggöra montering av diverse detaljer på undersidan av redskapsfästet på en vikt upp till 1500 kg.

Inledningsvis togs ett antal koncept fram men slutligen landade vi en modifierad billyft som vi kallar för 2-pelarlyften. Lyften utrustades med en slewdrive, en motordriven lagerenhet, på vardera pelare för rotation. Redskapsfästet har delvis varierande utseende vilket begränsar möjliga lyftpunkter. Den enda gemensamma geometrin är dess sidor, utifrån dessa konstruerades storleksanpassade adaptrar för att klara av alla olika varianter av lyft.

Vid drift rullas redskapsfästet in mellan sidorna som sedan vevas in. På manöverpanelen finns knappar för att lyfta och rotera redskapsfästet till önskat läge och därefter kan montage påbörjas.

Det har varit ett roligt projekt för oss och en stor del av ELE varit med. Den mekaniska konstruktionen gjordes i Sundsvall, elkonstruktionen i Borlänge, bruksanvisningen i Västerås och ELE Manufacturing stod för tillverkning och installation.

Projektet har resulterat i en nöjd kund som tycker att lösningen både är ett säkrare alternativ och som dessutom kommer att minska montagetiden.