Vad jobbar du med idag?

Just nu leder jag en installation av en utsugshuv hos kund. Huven används för att samla upp stoft och partiklar som frigörs då kunden som ett steg i processen borstar rent ämnen. Själva huvarna har vi redan konstruerat på kontoret men det är mycket som ska planeras och beställas för att få allt på plats och fungera med resten av produktionslinjen. Det här är tredje gången vi får förnyat förtroende att konstruera leverera utsugshuvar åt kunden så det finns mycket erfarenhet och kompetens hos mina kollegor som jag har nytta av.

 

Vad tycker du är roligast med ditt arbete?

Det roligaste är variationen mellan olika uppdrag och projekt. Jag får ta på mig rollen som både konstruktör och projektledare och arbetsuppgifterna är olika beroende på vilken fas projektet befinner sig i.

 

Vilka är de största utmaningarna?

Monteringsledning av lite större projekt kan vara en riktig utmaning. Ofta finns det flera olika leverantörer som vill att allt är klart och att rätt grejer är på plats vid rätt tillfälle. Det uppstår nästan alltid problem som måste lösas på plats. Då gäller det att fatta snabba beslut och lösa problem under monteringens gång.

 

Vad är det bästa med att jobba på ELE?

Kollegorna! Jag tycker att vi har väldigt bra stämning på kontoret och vi har mycket nytta av varandra även om vi jobbar i olika projekt. Jag tycker också att det är roligt att det är så många som är intresserade av friskvård och är med och kör ELE-klassikern och gemensamma träningspass.

 

Hur har din ELE karriär sett ut?

Jag började med lite mindre projekt åt en kund där jag konstruerade lyftverktyg och fixturer till produktionen. Projekten har sedan vuxit i storlek och arbetsuppgifterna blivit ännu mer varierade. Jag har även fått mer ansvar. Jag har huvudsakligen jobbat mot två kunder och det har handlat om allt från förbättringar på befintlig produktionsutrustning till nya maskiner och verktyg. Jag har också jobbat en del med beräkningar och nu hjälper jag till med att sammanställa en dimensioneringsstandard som vi ska använda oss av i framtiden på ELE.

 

Vad gör du när du inte är på jobbet?

Jag tycker om att träna och vara ute i naturen.