Industri

För arbetsgivaren är en säker arbetsplats inte bara ett krav styrt av EU-direktiv utan också en investering. Trygga och friska medarbetare innebär en lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och initiativ till fortsatt verksamhetsutveckling.

 

En leverans från ELE är en kvalitetsstämpel, där vi intygar att vi uppfyller Maskindirektivet och andra tillämpliga krav och standarder. Dessutom hjälper vi er inom maskinsäkerhet. Är ni osäkra på direktiv och förfarande? Vi hjälper er med CE-märkning, riskanalyser, dokumentation och beräkningar.

 

Behöver ni hjälp att utveckla er produktion, era produkter eller era processer inom industri? Tveka inte att kontakta oss.

Produktutveckling från idé till färdig produkt

Vill ni ha hjälp att utveckla en idé till en färdig produkt eller förbättra en befintlig produkt? ELE har lång erfarenhet av produktutveckling – från koncept och prototyp till färdiga produktionsunderlag. Vi hjälper er att underlätta era arbetsprocesser med smarta och innovativa lösningar.

 

Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Fäste

Kunden hade behov av en produkt som kunde samla flera antenner på samma plats men ändå ta så lite utrymme som möjligt.

 

ELE utvecklade fästen till fyra stycken Remote Radio enheter som monteras uppe i master och torn. Kraven på fästena var bland annat att de skulle vara lätta att montera, hålla en låg vikt och vara relativt enkla att tillverka. För att undvika kritiska frekvenser som uppkommer av vinden i master och torn beräknades och optimerades även konstruktionens egenfrekvens genom modalanalyser.

Utveckling av ny produktgeneration

Kunden hade behov av att utveckla komponenter till transformatorgenomföringar för högspänning och för extra hög ström, med kort leveranstid. Liknande genomföringar fanns redan i produktportföljen, men det som var speciellt var den höga strömmen och att den korta leveranstiden.

 

ELE konstruerade nya komponenter för att kunna föra över den höga strömmen i genomföringen. Det var främst anslutningsdetaljer och ledare som behövde dimensioneras upp samt med nya utformningar.

 

Resultatet av projektet blev nya typer av högspänningsgenomföringar för extra hög ström, som dessutom klarade typproven med marginal och som levererades i tid.

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Mauricio Espinosa

Chef Västerås

070-19 07 801

mauricio.espinosa@ele.se

Scroll to Top