Industri

För arbetsgivaren är en säker arbetsplats inte bara ett krav styrt av EU-direktiv utan också en investering. Trygga och friska medarbetare innebär en lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och initiativ till fortsatt verksamhetsutveckling.

 

En leverans från ELE är en kvalitetsstämpel, där vi intygar att vi uppfyller Maskindirektivet och andra tillämpliga krav och standarder. Dessutom hjälper vi er inom maskinsäkerhet. Är ni osäkra på direktiv och förfarande? Vi hjälper er med CE-märkning, riskanalyser, dokumentation och beräkningar.

 

Behöver ni hjälp att utveckla er produktion, era produkter eller era processer inom industri? Tveka inte att kontakta oss.

Maskinsäkerhet för en tryggare arbetsmiljö

För arbetsgivaren är en säker arbetsplats inte bara ett krav styrt av EU-direktiv utan också en investering. Trygga och friska medarbetare innebär en lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och initiativ till fortsatt verksamhetsutveckling.

 

En leverans från ELE är en kvalitetsstämpel, där vi intygar att vi uppfyller Maskindirektivet och andra tillämpliga krav och standarder. Dessutom hjälper vi er inom maskinsäkerhet. Är ni osäkra på direktiv och förfarande? Vi hjälper er med CE-märkning, riskanalyser, dokumentation och beräkningar.

Säkra stopp, bryt och lås

ELEs uppdrag var att ta fram instruktioner för bryt och lås, dvs säkra stopp. I nära samarbete med kunden granskade ELE befintlig dokumentation samt utvärderade anläggningen. Vi gjorde en riskanalys, strukturerade dokumentationen samt tog fram bryt- och låsinstruktioner för en komplett produktlinje. 

 

Detta inledande uppdrag har lett till ett längre samarbete r ELE hjälpt kunden att strukturera dokumentation och ta fram instruktioner för flera andra delar i tillverkningsprocessen. 

CE-märkning av lyftverktyg

Kunden hade själv konstruerat och tillverkat ett lyftverktyg för användning i den egna produktionen. Enligt lag måste alla lyftverktyg vara CE-märkta vilket blev ELE:s åtagande.

 

CE-märkningen gjordes genom att göra en riskanalys i CEDOC, skapa en manual enligt maskindirektivet och att göra hållfasthet- och utmattningsberäkningar samt föreslå förändringar i konstruktionen för att uppnå oändlig livslängd med avseende på utmattning i svetsarna.

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Mauricio Espinosa

Chef Västerås

070-19 07 801

mauricio.espinosa@ele.se

Scroll to Top