Industri

Industrin är betydande för Sveriges utveckling och tillväxt. För att vi ska behålla vår position i Europa och övriga världen, behöver vi fortsätta att utveckla vår industri med ny teknik, smart industri och digitalisering.

 

ELE är verksamma inom ett stort antal industribranscher. Vi tar ansvar för helheten, från problem till nyckelfärdig lösning, i den omfattning som kunden önskar. Med kompetenser inom mekanik, hydraulik, beräkning, maskinsäkerhet, el och automation hjälper vi till med utveckling av produkter, utrustning och anläggningar.

 

Behöver ni hjälp att utveckla er produktion, era produkter eller era processer inom industri? Tveka inte att kontakta oss.

Hydrauliksystem

Hydrauliksystem innebär hög energitäthet, där höga effekter kan överföras inom ett begränsat utrymme. I dag finns den största marknaden för hydraulik inom industrin, med produkter såsom hydraulpumpar och hydrauldrivna maskinutrustningar.

 

ELE:s hydraulikkompetens innefattar allt ifrån komponentval till systemkonstruktion och leverans av kompletta anläggningar. Vår breda kompetens innebär att vi kan erbjuda kompletta lösningar och styrning av de hydrauliska funktionerna.

Låg ljudnivå för bättre arbetsmiljö

En högljudd arbetsplats kan påverka hela arbetsmiljön. Den här gången fick ELE i uppdrag att skapa ett hydraulaggregat som skulle användas till en sorteringsutrustning. I och med hydraulaggregatens placering, nära personalens arbetsplats, ställdes det höga krav på en låg ljudnivå.

 

ELE levererade aggregat konstruerade med en tystgående hydraulpump monterad under oljenivå. Tanken är konstruerad för att minimera resonansljud och ventilsystemet har mjukvändande ventiler för att minimera tryckstötar.

 

Tack vare ELE:s tysta hydraulaggregat kan personalen idag fortsätta att arbete i lugn och ro.

Energioptimering

ELE hjälpte kunden att ta fram specifikationer utifrån funktionen på slutprodukten; system- och detaljkonstruktion, komponentval samt tillverkning och leverans av hårdvara.

 

Ventilblocken är monterade i en batteridriven maskin vilket gör att systemets verkningsgrad och maximal driftstid är därmed av stor vikt. Ventilfunktionerna är utformade för att minimera förluster. Systemets hydraulpump drivs av en elmotor med variabelt varvtal så att pumpflödet i varje arbetsmoment anpassas till maskinens aktuella behov.

 

Resultatet av projektet var att driftstiden ökade och maskinen kunde därmed köras under en längre tid utan att ladda batteriet samt att värmeutvecklingen i systemet minskade.

Pump- motorenhet för dragprovmaskin​

ELE hjälpte kunden med konstruktion, komponentval och leverans av pumpmotorenheten med en 75 kW elmotor som monterades in i ett befintligt system. Enheten kommer att användas för drift av en tillkommande maskin vid utbyggnaden av kundens anläggning.

 

ELE hjälpte kunden med konstruktion, komponentval, leverans av pump-motorenhet, platsmontage och rördragning.

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Mauricio Espinosa

Chef Västerås

070-19 07 801

mauricio.espinosa@ele.se

Scroll to Top