Industri

Industrin är betydande för Sveriges utveckling och tillväxt. För att vi ska behålla vår position i Europa och övriga världen, behöver vi fortsätta att utveckla vår industri med ny teknik, smart industri och digitalisering.

 

ELE är verksamma inom ett stort antal industribranscher. Vi tar ansvar för helheten, från problem till nyckelfärdig lösning, i den omfattning som kunden önskar. Med kompetenser inom mekanik, hydraulik, beräkning, maskinsäkerhet, el och automation hjälper vi till med utveckling av produkter, utrustning och anläggningar.

 

Behöver ni hjälp att utveckla er produktion, era produkter eller era processer inom industri? Tveka inte att kontakta oss.

El och automation för framtidens utmaningar

Processautomation innebär hög produktivitet, ett säkert arbetsklimat och bättre kvalitet. Industriell automation och digitalisering är framtiden för att utveckla och förbättra industrins konkurrenskraft.

 

ELE:s kompetens inom områdena automationssystem och elkonstruktion, innefattar allt från mindre PLC-system till expertkompetens inom 800xA. Vi hjälper er med processanpassningar vid nybyggnad, styrsystemsbyten kompletteringar och revideringar men även vid ännu större projekt.

Byte styrsystem​

Kunden hade en modern maskin med ett styrsystem utvecklat av leverantören. När delar av styrningen havererade visade det sig att systemet utgått och att leverantören inte längre tillhandahöll reservdelar. I nära samarbete med kunden gjorde ELE en förstudie.

Vi tog fram en specifikation för ett nytt styrsystem med önskemål om förbättringar och förenklingar i maskinens funktion samt där driftsäkerhet och tillgång till reservdelar var viktiga faktorer.

 

Vid genomförande av projektet valdes ett Siemens-system för att säkerställa tillgång till reservdelar och kompetens för en lång tid framåt. Projektet omfattade komplett elkonstruktion, programmering med receptbehandling, bildbyggnad, idriftsättning, FAT och SAT.
Maskinens användarvänlighet, kapacitet och driftsäkerhet förbättrades.

Bränslehanteringsanläggning

ELEs kund levererade en bränslehanteringsanläggning för avfall och ELE ansvarade för programmering, idrifttagning och utbildning av operatörer i styrsystemet 800 xA AC800M.

 

Anläggningen innefattade tre processer; fragmenteringslinje, reservbränsleinmatning och balningsmaskin, samt bränsletransporten till pannan.

 

Projektet löpte smidigt och slutkunden kunde starta anläggningen i tid och utan några justeringar i efterhand.

Utveckling av rengöringsmaskin

Utveckling och leverans av en automatiserad maskin för rengöring av behållare till renrum. ELE ansvarade för mekanisk konstruktion, elkonstruktion, leverans av styrskåp, programmering Siemens TIA och bildbyggnad. Projektet avslutades med driftsättning och FAT hos kund och slutligen igångkörning hos slutkund i Europa. 

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Mauricio Espinosa

Chef Västerås

070-19 07 801

mauricio.espinosa@ele.se

Scroll to Top