Idrifttagning

En av vår tids viktigaste frågor handlar om energi och klimat. Relationen mellan energianvändning och energiförsörjning måste balanseras för att skapa och bibehålla välfärden.

 

ELE erbjuder en komplett uppsättning av tjänster, där vi hjälper våra kunder att utveckla samt konstruera kraftsystem för elektrisk kraftöverföring och produktion.
Vi har erfarenhet av samtliga spänningsnivåer och arbetar med transmission, distribution och kraftgenerering inom värme-, vatten-, vind- och kärnkraft. Vi erbjuder projektledning, beräkning, detalj-/anläggningskonstruktion samt dokumentation av hela eller delar av projekt.

 

Tveka inte att kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa er med!

Idrifttagning med höga krav på personsäkerhet

Pressade tidplaner och ekonomiska krav får aldrig äventyra personalens säkerhet eller produktens kvalitet. Det här ställer höga krav på idriftsättningspersonal och arbetsledningen.

 

ELE erbjuder erfaren idriftsättningspersonal med kompetens inom flera områden.

Mount Coffee

’’Small light yesterday, big light today!’’ Så sa Ms Ellen Johnson Sirleaf, Liberias president, vid invigningen av Mount Coffee den 15/12 2016.

 

Kunden levererade en komplett station med generatorer, turbiner, LS ställverk, backupkraft och automation. ELE:s åtagande i projektet var idrifttagningen av generatorerna och magnetiseringarna för alla fyra aggregaten.

 

Innan Mount Coffee hade Liberia bara ett dieselkraftverk på totalt 38 MW, med dagliga planerade strömavbrott för att spara diesel. Efter idrifttagning finns det numera 88MW vatten-kraft.

Vattenkraft i Norge

Norge har cirka 940 vattenkraftverk som tillsammans producerar 96 procent av Norges el. Ett av dessa är Rosten, bygget av denna påbörjades hösten 2014 och den sista generatorn togs i drift under våren 2018.

 

ELE:s åtagande i det här projektet var att genomföra de roterande proverna av den sista generatorn. I dessa prov ingår bland annat balansering av generatorn och elektriska prov, som säkerställer att generatorn möter de beräknade värdena.

 

Stationen har 83MW totalt och den sista generatorn är den största med 55MW. Stationen är relativt liten, men den bidrar till nätstabiliteten och ger ett tillskott av förnyelsebar el i hela Norden.

Sari Mäkelä

Chef Västerås

073 518 05 99

sari.makela@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Mauricio Espinosa

Chef Västerås

070-19 07 801

mauricio.espinosa@ele.se

Scroll to Top