Fastighet

Ny teknik, nya innovationer och kundkrav fortsätter att förändra branschen och standarden i våra fastigheter. I dag innehåller våra fastigheter avancerade tekniska system som ska samverka för att allt ska fungera.

 

ELE:s verksamhet startade som ett renodlat elkonsultföretag. Genom åren har vi expanderat och utvecklats och vi ligger nu i branschens framkant med nytänkande och effektiva arbetssätt. Med över trettio års erfarenhet av projektering av elanläggningar i fastigheter, har ELE gedigen kunskap inom området. Våra uppdrag sträcker sig från mindre och avgränsade åtaganden, exempelvis framtagning av beräkningar och orienteringsritningar, till stora projekt där vi tar ett helhetsgrepp med allt från förstudie till entreprenadbesiktning.

 

Hur kan vi hjälpa dig? Tveka inte att kontakta oss!

Säkerhetssystem för fastighet

Säkerhetssystem som exempelvis passersystem, kameraövervakning, inbrotts- och brandlarm ingår idag som en naturlig del vid projektering av en fastighet. Normer och regelverk kan vara svårtolkade och idag är teknikutbudet större än någonsin.

 

Vi kan hjälpa er att projektera en bra lösning. Kontakta oss för mer information!

Brandlarm

Vare sig kravställaren är en myndighet, ett försäkringsbolag eller om det är kunden själv som ställer kraven, är en fackmannamässig projektering grunden vid skydd av brand.

 

ELE har erfarenhet av brandlarmsprojektering i de flesta miljöer, bland annat i en stor mängd skolor. Vi hjälper våra kunder med allt ifrån beskrivningstexter, underlag för upphandlingar och arbetshandlingar, till tydliga orienteringsritningar som räddningstjänsten använder i händelse av larm.

Larm och passersystem

Med ett väl projekterat säkerhetssystem hålls obehöriga borta, samtidigt som de som ska vistas i lokalerna enkelt får
tillträde. En självklarhet i dagens samhälle. Det finns dock normer och regelverk att ta hänsyn till, samtidigt som man vill uppnå en komfortabel och enkel funktion.

 

Ett exempel är när ELE hjälpte till med en nyproducerad bilhall där stora ekonomiska värden behöver skyddas mot stöld och inbrott. Vi tog fram en lösning som svarar upp mot försäkringsbolagens höga krav och som dessutom blir enkel för kunden att använda. Vår leverans omfattade också arbetshandlingar och en komplett systemdokumentation till slutkunden.

Sari Mäkelä

Chef Västerås

073-518 05 99

sari.makela@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Scroll to Top