Fastighet

Ny teknik, nya innovationer och kundkrav fortsätter att förändra branschen och standarden i våra fastigheter. I dag innehåller våra fastigheter avancerade tekniska system som ska samverka för att allt ska fungera.

 

ELE:s verksamhet startade som ett renodlat elkonsultföretag. Genom åren har vi expanderat och utvecklats och vi ligger nu i branschens framkant med nytänkande och effektiva arbetssätt. Med över trettio års erfarenhet av projektering av elanläggningar i fastigheter, har ELE gedigen kunskap inom området. Våra uppdrag sträcker sig från mindre och avgränsade åtaganden, exempelvis framtagning av beräkningar och orienteringsritningar, till stora projekt där vi tar ett helhetsgrepp med allt från förstudie till entreprenadbesiktning.

 

Hur kan vi hjälpa dig? Tveka inte att kontakta oss!

Projektering och besiktning av hissar

Vi är vana vid att hissen kommer när vi trycker på knappen och att den tar oss till rätt våningsplan. Som fastighetsägare vet du att det finns en snårig djungel av både regelverk, serviceavtal och tekniska lösningar bakom.

 

ELE kan hjälpa er med allt från tekniska beskrivningar, projektering till besiktning av era hissar.

Hissbesiktning

Ett hus från sekelskiftet 1800–1900-talet skulle renoveras och ELE fick i uppdrag att projektera, upphandla och projektleda
arbetet samt ha hand om slutbesiktningen av huset.

 

Resultatet blev att sätta in helt automatiska dörrar samtidigt som vi valde att behålla den gamla stilen rent utseendemässigt.

 

Den gamla hisskorgen behölls samtidigt som övriga delar av
hissen totalrenoverades.

Hissrenovering

Ibland när det sker totalrenovering av ett bostadshus finns det ingen mening med att behålla några få delar. I ett bostadshus hade ELE ansvaret för upphandling, projektledning samt slutbesiktning av en hiss i ett äldre bostadshus.

 

Vi valde att riva ut de gamla hissarna och istället ersätta med nya, moderna hissar.

Sari Mäkelä

Chef Västerås

073-518 05 99

sari.makela@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Scroll to Top