Du gjorde ditt examensarbete på ELE och fick därefter anställning, vad handlade examensarbetet om? 

Jag gjorde en konceptlösning för ett lyftverktyg. Från kravspecifikation, första skisser och modeller till beräkningar och framtagande av ritningar.
Det var ett väldigt intressant och givande arbete som gav en stor försmak av konstruktionsarbetet. Jag är mycket nöjd med både arbetet och allt stöd jag fick från kollegorna på ELE.

 

Vad gav examensarbetet dig/vad lärde du dig under tiden du gjorde ditt
examensarbete?

Framförallt vikten av att planera mitt arbete och upprätta en detaljerad kravspecifikation och att göra detta redan i början av projektet.

Att konstruera enligt aktuella standarder och direktiv var nytt för mig, men jag har fått lära mig att det är av stor vikt för allt konstruktionsarbete.

 

Vad jobbar du med idag?

Jag jobbar som konstruktör inom mekanik och är involverad i ett antal olika projekt, alla med olika utmaningar och problem att lösa. Idag är det huvudsakligen en förstudie jag driver för en av våra största kunder. Den går ut på att ta fram en konceptlösning för en ny maskin, denna ska ersätta en redan existerande maskin som inte längre uppfyller säkerhetskraven.

 

Vad tycker du är roligast med ditt arbete idag?

Variationen av projekt och arbetsuppgifter, samt möjligheten att vara med från första träffen med kunden till installation och testkörning av den färdiga maskinen.

 

Vad är det bästa med att jobba på ELE?

Aktiviteterna och gemenskapen! Vi har en årlig gala, gemensamma träningar och
deltar i flera lopp och tävlingar.