Elkraft och energi

En av vår tids viktigaste frågor handlar om energi och klimat. Relationen mellan energianvändning och energiförsörjning måste balanseras för att skapa och bibehålla välfärden.

 

ELE erbjuder en komplett uppsättning av tjänster, där vi hjälper våra kunder att utveckla samt konstruera kraftsystem för elektrisk kraftöverföring och produktion.
Vi har erfarenhet av samtliga spänningsnivåer och arbetar med transmission, distribution och kraftgenerering inom värme-, vatten-, vind- och kärnkraft. Vi erbjuder projektledning, beräkning, detalj-/anläggningskonstruktion samt dokumentation av hela eller delar av projekt.

 

Tveka inte att kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa er med!

Driftsäker och tillgänglig elkraft

Produktion och distribution av elkraft är viktigt för samhället och infrastrukturen. Driftsäker och tillgänglig elkraft är A och O. Kravet på tillgänglighet och minskad miljöpåverkan gör det nödvändigt att kontinuerligt modernisera, uppgradera och bygga ut våra elkraftsanläggningar

 

ELE kan hjälpa till med att ta fram energi och kostnadseffektiva lösningar. Vi kan leverera det som helhetslösning eller som en del i ett projekt.

Reläskyddsbyte

ELE hjälpte kunden med byte av ett reläskydd som hade nått sin tekniska livslängd och blivit obsoleta. Sammanlagt byttes 22 stycken mellanspänningsfack, varav 10 stycken var 10kVfack och 12 stycken var 3KVfack. I uppdraget ingick även detaljkonstruktion och en uppdatering av befintlig dokumentation. Slutkunden har nu ett modernt och fullt fungerande reläskyddssystem för många år framöver.

Hjälp-/reservkraft

Utbyggnaden av stamnätet innebär en hel del arbete. ELE hjälpte kunden att uppföra ett nytt 400kV-ställverk, just på grund av en stamnätsutbyggnad. Kunden behövde bland annat hjälp med kontrollutrustningen för ställverket, något som vi är experter på.

Sari Mäkelä

Chef Västerås

073 518 05 99

sari.makela@ele.se

Anna Wahlberg

Chef Borlänge

073-044 01 40

anna.wahlberg@ele.se

Beatrice Heinås

Chef Sundsvall

073-665 10 46

beatrice.heinas@ele.se

Mauricio Espinosa

Chef Västerås

070-19 07 801

mauricio.espinosa@ele.se

Scroll to Top