Elisabet deltog på FTI:s Teknikinformationskonferens

I dagarna två denna vecka har vår teknikinformatör Elisabet befunnit sig på FTI:s teknikinformationskonferens i Stockholm. En konferens fylld av spännande och lärorika föreläsningar och workshops.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hon deltog på många bra föreläsningar om allt ifrån hur vi kan anpassa oss efter språkstörningar, hur artificiell intelligens kan användas för att återanvända teknisk information, att använda metadata som kan förstås av både människor och maskiner till hur man använder infografik och animationer för att skapa lättillgänglig information samt CE-märkning ur teknikinformatörens synvinkel.

Under denna konferens hann Elisabet även delta på en workshop med temat Teknisk illustration. Där fick de öva på att skapa illustrationer av givna texter. En workshop som enligt Elisabet själv var mycket givande, ”som teknikinformatör som oftast arbetar med text får man verkligen ställa om sättet att tänka på hur, och i vilken ordning, man presenterar informationen”.

Hon avslutar med att berätta att hon tar med sig massvis med nya erfarenheter från konferensen och kommenterar föreläsningen om CE-märkning. ”Visste ni till exempel att om man som tillverkare underlåter att skicka med maskinen en bruksanvisning så kan det utmätas en sanktionsavgift på 50.000:- plus 10% av maskinens försäljningsvärde? Det kan alltså bli en ganska dyr historia att strunta i bruksanvisningen…”