ELE Stödjer återigen Wateraid

Rent vatten är en förutsättning för hållbar utveckling. Rent vatten är en möjliggörare som ger människor chansen att överleva ett förändrat klimat.

Det är byn Kakounouso i Mali ett bra exempel på. För bara något år sedan saknade 29-åriga Fatimata och de andra invånarna i byn hållbar tillgång till vatten. Och utan hållbar tillgång till rent vatten fanns ingen möjlighet för dem att klara av den klimatkris som drabbar Mali och världen. Fatimata och de andra invånarna såg sina odlingar torka bort varje gång regnet inte föll som det skulle. De upplevde hur dricksvattnet i brunnarna sinade varje gång torkan slog till.

Men rent vatten har vänt utvecklingen i Kakounouso. I byn har organisationen WaterAid installerat ett nytt vattensystem som drivs av solceller. Vattensystemet förser Fatimata och de andra med rent dricksvatten, och även vatten till de odlingar som invånarna är beroende av för mat. Men det är inte allt.

Som en del av projektet har WaterAid också hjälpt till att organisera ett kvinnokooperativ i byn. Kvinnorna ansvarar för att bevaka vattennivåerna för att utifrån det kunna anpassa och planera vattenanvändningen. Högst ansvarig för bevakningen av vattennivåerna är Fatimata.

”Eftersom jag bevakar vattennivåerna kan vi försäkra oss om att alla har rent vatten utan några störningar” berättar Fatimata.

Rent vatten i byn har vänt livet för Fatimata och de andra invånarna. Nu är de inte längre lika sårbara för torka och brist på regn. Enligt Fatimata går det inte att överdriva vilken stor betydelse det rena vattnet har haft i hennes liv.

”Vi kan inte sluta prata om hur viktigt vatten är. Utan vatten kan vi inte jobba, vi kan inte odla. Och vi behöver rent dricksvatten för att kunna hålla oss friska” säger Fatimata.

I jul är vi stolta över att stötta WaterAids livsviktiga arbete. Tillsammans med dem ser vi till att fler byar som Kakounouso får rent vatten. Tillsammans vänder vi världen.

Scroll to Top