Bruksanvisning i broschyrformat


Tidigare i vår fick vår teknikinformatör Angelica ett uppdrag som gick ut på att omarbeta en befintlig bruksanvisning i broschyrformat. Kunden efterfrågade en uppdaterad version med nya 
översättningar till 30 olika språk samt revidering av innehållet. Kunden ville även att formatet skulle ses över för att göra texten mer användarvänlig, lättläst och få en naturlig textföljd utifrån papprets falsning.  

Planeringsstadiet av layouten utifrån den gamla versionen


I detta projekt har Angelica alltså tagit fram en uppdaterad broschyr med kundens alla önskemål.
  ”Det har varit en utmaning att få plats med all text i en läsbar storlek som dessutom skapar ett naturligt flöde utifrån hur man viker broschyren”, säger hon. 

Angelica berättar att hon började med att se över storleken på texten. En text med behaglig storlek som går att läsa är mer intressant för användaren vilket i sin tur leder till att fler tar sig tid att läsa bruksanvisningen.  Därefter påbörjades ett gediget arbete med att planera utformning och placering av alla texter så att allt kunde få plats. ”Bättre för stort än för litet, därför ändrade jag pappersformatet från A2 till A1, eftersom det skulle vara omöjligt att få plats med alla språk på sådan liten yta samtidigt som den skulle vara läsbar”.  

Under tiden layouten planerades och implementerades administrerade Angelica även översättningar av texten. Då det är en internationell produkt krävdes det översättningar till språk med både latinska, kyrilliska och semitiska tecken. Tillslut kunde projektet levereras till en nöjd kund och med sig tar Angelica flera nya och stärkta kompetenser inom broschyrframställning. 

Här håller Angelica upp originalet (till vänster) och det färdiga resultatet (till höger).