Våra kännetecken på ELE

Värderingar ger oss på ELE någonting att navigera efter och gör det lättare för oss att prioritera. Vi blir tydligare och kommer snabbare till det mål vi vill nå. De ord vi valt att jobba efter går att applicera på flera delar av vårt arbete: vårt erbjudande till våra kunder, hur vi bemöter våra kunder och även relationen till vår arbetsplats och våra medarbetare.

Lite Bättre
När vi arbetar tillsammans, internt och externt, ska vi alltid kunna svara "Ja" på frågan om vi gjort allt vi kan för att ta fram lösningar som är lite bättre (än tidigare, än förväntat, än konkurrenterna, etc). 


Lite RoligareI allt vi gör ska vi sträva efter att ha lite roligare och må lite bättre. Det ska genomsyra hur vi behandlar varandra internt och externt.