Kund: Balfour Beatty Rail AB
Kundbehov: Behov av heltäckande teknisk dokumentation vid leverans till slutkund.

Projektomfattning:
- Uppfylla och säkerställa slutkundens dokumentationskrav
- Ta fram flytt- och montageinstruktioner
- Ta fram utbildningsplan
- Samla in och hantera all dokumentation under projekts gång
- Hålla gransknings möten och skriva protokoll
- Sammanställda montage- och drifttagningsdokumentation
- Sammanställda slutdokumentation till slutkund
- Producera instruktioner

Resultat: Kund erhöll heltäckande dokumentation och lyckades i projektet avlasta projektledare samt säkerställa driftsäkerhet.