Kund: Siemens
Kundbehov: Siemens i Finspång driver turbindelen av moderiniseringen av kärnkraftverket Oskarshamn 2, projekt PLEX. Det befintliga styrsystemet för turbinregulator och turbinskydd skydd skall bytas mot Siemens kraftverksanpassade styrsystem SPPA-T2000.

Projektomfattning: Turbinregulatorn reglerar i normal drift reaktortrycket, och under uppstart och nedstyrning även turbinvarvtal och effekt. Turbinskyddet skyddar turbinen och ett antal komponenter i turbinanläggningen genom att stoppa anläggningen om gränsvärden överskrids.

Systemansvaret innebär bl.a. att bearbeta överordnade krav från myndighet, anläggningen i stort samt anslutna processystem till sammanhållna funktionsbeskrivningar för de båda systemen. Därefter skall detaljkonstruktionen – som genomförs av Siemens i Erlangen – övervakas och granskas, det färdiga styrsystemet funktionskontrolleras i fabrik för att slutligen tas i drift och överlämnas till slutkunden, OKG.


Resultat: Projektet pågår och löper enligt tidsplan för kommande idrifttagning 2015.