ELE har en hög målsättning gällande kundnöjdhet. Våra kunder utgörs av teknikintensiva företag med behov av kvalificerade konsulttjänster. Samarbetet med våra kunder sträcker sig över långa perioder och ökar vår förståelse för kundens behov och möjliggör att vi kan leverera rätt kompetens för varje enskilt uppdrag.