Kund : Hemlig
KundbehovKrav på ökad prestanda främst vad det gäller kvalitet och kostnad för befintlig tillverkning av stålämnen. 

ProjektomfattningELE genomförde förstudie samt tog fram beslut och konstruktionsunderlag. Projektet planerades av ELE som även agerade upphandlande och samordnande part gällande tillverkning och montering. Vidare genomförde vi utbildning och driftsättning samt riskanalys och CE märkning. Kunden levererades en nyckelfärdig, driftsatt och testkörd produkt.

ResultatEfter genomförd drifttagning, optimering och FAT test har anläggningens prestanda nått 100 % leveranssäkerhet med 0% kassation. Projektet levererades i tid och till planerade kostnader. Kunden kunde snabbt räkna hem projektet i form av kostnadsbesparingar samt ökad leveranssäkerhet