ELE stärker kundens konkurrenskraft genom att bistå med den kompetens som efterfrågas samt leverera förstklassiga lösningar inom alla våra kompetensområden. 
 • Elteknik
  ELE hjälper kunder att konstruera och utveckla allt från låg- och mellanspänningsställverk till kompletta transformatorstationer.

  - Anläggningskonstruktion
  - Ställverk och transformatorer
  - Entreprenadbesiktningar
  - Revisionsbesiktningar
  - Selektivplaner
  - Reläskyddskonfigurering
  - Projektledning
  - Kanalisation, kraft- och belysningssystem
  - Reservkraft
  - Datanät, fibernät, telefoni och ljuddistribution
  - Installationsbussystem EIB/KNX
  - Brandlarm-, överfallslarm- och inbrottslarmsystem
  - Dokumentation av teletekniska anläggningar
  - Styr- och reglerteknik
  - CCTV och passersystem
  - Hiss- och transportanläggningar
  - Potentialutjämningssystem
  - Utredningar
  - Kostnadskalkyler
  - Upphandling
   
 • Automation
  Automatisering av industrin är viktigt för att höja effektivitet och konkurrenskraft. ELE arbetar med allt från förstudier till kompletta helhetsåtaganden inom automation.

  - Utredningar
  - Behovsanalys/rådgivning
  - Kostnadskalkyler
  - Projektledning
  - Systemlösningar
  - Maskinsäkerhet (riskanalys, bruksanvisning, instruktioner, CE-märkning)
  - El- och anläggningskonstruktion
  - Fältbussteknik
  - PLC-programmering
  - HMI-system
  - SCADA-system
   
 • Teknisk IT
  Teknisk IT visualiserar och förmedlar information från automationssystemen till användare och operatörer.

  - Operatörsgränssnitt
  - SCADA-system
  - HMI-system
  - MES (Manufacturing Execution System)
  - Datakommunikation
  - Webbsystem
  - Överordnade PC-system
  - Databashantering
  - Utredning
  - Kostnadskalkyler
  - Projektledning
   
 • Media / Process
  Media och Process innefattar konsulttjänster för rör- och anläggningskonstruktion inom process-, offshore-, papper och massa-, energi- och kärnkraftsindustri.

  - Rörkonstruktion  
  - 2D / 3D plant design
 • Mekanik
  Kompetensområdet Mekanik innefattar allt från förstudier och analyser till prototyper och kompletta maskiner.

  - Maskinkonstruktion
  - Produktutveckling
  - Maskinsäkerhet (riskanalys, bruksanvisning, instruktioner, CE-märkning)
  - Hydraulik & pneumatik
  - Produktionshjälpmedel
  - Lyftverktyg (kompletta verktyg inklusive CE-märkning)
  - Specialmaskiner (totalåtaganden från konceptutveckling till installation och igångkörning)

  - Montagehjälpmedel (fixturer, lyftbord, verktyg etc)
  - Formgjutna komponenter
  - Test och kontroller
  - FEM-analyser
  - Förstudier
  - Utredningar
  - Projektledning
  - Kostnadskalkyler
  - Konceptutveckling
  - Arbetsmiljösförbättring (utsug, ergonomi mm)
  - Testriggar, testfixturer och testbänkar
  - Bryt- och låsinstruktioner
  - Förpackningar
  - Prototyputveckling
  - Verktygskonstruktion
   
 • Teknikinformation
  ELEs teknikinformatörer hjälper våra kunder med allt från anläggningsdokumentation och manualer till verksamhetsutveckling och CE-märkning.

  - Bruksanvisningar
  - Reservdelskataloger
  - Manualer
  - Tekniska specifikationer
  - Ledningssystem
  - Marknadsmaterial
  - Snabbguider
  - Dokumentationsstrategier
  - Utredningar
  - Dokumentationsförvaltning
  - Projektledning
  - Översättning
  - Utbildningsmaterial
  - Tekniska illustrationer
  - Tekniska animationer
  - Kvalitetsgranskning
  - Kundanpassning av dokumentation
  - HTML-hjälp
  - Informationskoncept
  - Processbeskrivningar
  - Mallframtagning
  - Dokumentation i enlighet med Maskindirektivet