Kund: AGA

Projektomfattning: Flytt av luftgasfabrik från Köping till Norge. ELE har tagit fram förfrågningsunderlag på hela flytten.

Resultat: Den 52 m höga anläggningen för framställning av gas kunde framgångsrikt flyttas till Norge.