ELE levererar kvalificerade tjänster och lösningar till teknikintensiva företag!

 


En förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle är en väl fungerande infrastruktur. Städer och regioner utvecklas snabbt och behovet av bra lösningar inom transport, trafik och samhällsplanering är stort. Regeringen satsar under perioden 2013–2022 femhundra miljarder kronor på infrastruktur.

En stor del av ELEs verksamhet inom infrastruktur återfinns inom järnvägsrelaterade tjänster. Den elektriska driften av tåg gör att miljöpåverkan blir liten vilket bidrar till ett samhälle i balans. ELE har kompetens inom bland annat elkraftförsörjning av järnväg och matning av kraft till tågen.

ELE arbetar med allt från förstudier, utredningar, teknisk dokumentation, design och konstruktion till projektering och projektledning.

 


Kontakt: Infrastruktur
 
Tom Andersson Tony Andersson
070-568 07 32 070-795 05 49


 

En av vår tids viktigaste frågor är energi- och klimatfrågorna. Relationen mellan energianvändning och energiförsörjning måste balanseras för att bibehålla och skapa välfärd.

Inom Energi har ELE en komplett uppsättning av tjänster riktade mot energibolag, anläggningsleverantörer och offentliga myndigheter. Vi hjälper våra kunder att utveckla och konstruera kraftsystem för elektrisk kraftöverföring och produktion.

ELE har erfarenhet av samtliga spänningsnivåer från 1 till 800 kV och arbetar med transmission, distribution och kraftgenerering inom värme-, vatten-, vind- och kärnkraft. Vi hjälper våra kunder med bl.a. hög- och mellanspänningsställverk, kompletta transformatorstationer, distributionsnät, transformatorer, reläskydd och stationskontrollsystem. 
 

 


Kontakt: Energi
 
Peter Andersson Tony Andersson
073-519 02 57 070-795 05 49


 

Industrins betydelse för samhällsutvecklingen är av stor vikt. Av näringslivets totala investeringar i forskning och utveckling sker över 75% inom industrisektorn. ELE medverkar i investeringsprojekt inom flera olika branscher.

Inom Industri kombinerar ELE process- och anläggningskunnande med en gedigen erfarenhet av specialkonstruktioner för att tillsammans med kunden förbättra deras lönsamhet. ELE levererar allt från idéer, förstudier, konceptutveckling och beräkningar till projektering, konstruktion, programmering och driftsättning. Ca hälften av industrienhetens verksamhet är kompetensförstärkning på plats hos kunden. Resterande är projekt och totalåtaganden som drivs på den egna kontoret. Huvuddelen av projekten är specialmaskiner, utsug, lyftverktyg och montage- och produktionshjälpmedel där ELE vanligtvis ansvarar för allt från förstudie och konceptutveckling till CE-märkning, installation och drifttagning. 

ELE arbetar inom i stort sett alla industribranscher så som stål-, verkstads-, skogs-, papper & massa-, livs- och läkemedels-, gruv- och övrig processindustri.

 


Kontakt: Industri
   
Beatrice Heinås Tony Andersson Peter Andersson
073-665 10 46 070-795 05 49 073-519 02 57


 

Dagens fastigheter står för en betydande del av samhällets totala energiförbrukning. För att bygga ett hållbart samhälle krävs därför att energiförbrukningen i våra fastigheter minskas. På ELE jobbar vi bl.a. med teknik som syftar till att effektivisera och styra energiförbrukningen.

ELE är med i tidiga skeden vid ombyggnation och nyproduktion av exempelvis skolor, bostäder, kontor, affärslokaler, sjukhus, hotell, idrottsanläggningar och industrier. Vi jobbar nära våra kunder för att hålla nere kostnader och skapa långsiktigt lönsamma projekt.

Åt våra kunder projekterar vi tekniska system så som el-, tele-, styr- och regler, brandlarm-, inbrottslarm- och passersystem. Vi utför även besiktningar och ljusdesign.

 


Kontakt: Bygg & Fastighet
 
Henrik Hedberg  
073-518 05 92